Pische Step 1 震動自慰棒 - 粉藍色
Pische Step 1 震動自慰棒 - 粉藍色
Pische Step 1 震動自慰棒 - 粉藍色
Pische Step 1 震動自慰棒 - 粉藍色
Pische Step 1 震動自慰棒 - 粉藍色
Pische Step 1 震動自慰棒 - 粉藍色
Pische Step 1 震動自慰棒 - 粉藍色
Pische Step 1 震動自慰棒 - 粉藍色

Pische Step 1 震動自慰棒 - 粉藍色

原價 $242.00
/

專爲初學者而設, PISCHE STEP 1十分可愛。即使是第一次也會感覺不錯,它不是太大,材質有彈性,不但操作容易,而且還容易插入。如果您對使用自慰棒猶豫不決,不妨嘗試Pische Step 1 

產品特點

-全長130mm /最大直徑35mm

-多種顔色選擇產品規格

-包裝尺寸150x70x40mm

-AA電池x2